Regulamin konkursu

REGULAMIN
Powiatowego i Międzyregionalnego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych
Cele konkursu:
- rozwijanie u uczniów zainteresowania nauką języka angielskiego,
- kształtowanie umiejętności językowych uczniów klas IV, V, VI
- kształtowanie kreatywnych i zaangażowanych postaw uczniów
- podniesienie świadomości językowej u uczniów
- zachęcenie do poznawania kultury, historii i geografii krajów angielskiego obszaru językowego
Organizatorzy: Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Olzie Szkoła Podstawowa nr 1 w Pszowie
przy współpracy z PODN w Wodzisławiu Śląskim
Formuła konkursu
1. Konkurs jest podzielony na trzy kategorie wiekowe - osobny test pisemny dla uczniów klasy 4, 5 i 6. Czas przeznaczony na rozwiązanie testu to 60 minut + czas potrzebny na odtworzenie nagrań do części na rozumienie ze słuchu.

Test sprawdza:

  • umiejętność słuchania ze zrozumieniem, 
  •  umiejętność czytania ze zrozumieniem, 
  • umiejętność konstruowania wypowiedzi pisemnej,
  • znajomość słownictwa i gramatyki 
  • umiejętność komunikowania się w języku angielskim. 
Typy zadań: 

  • prawda/fałsz, 
  • test wielokrotnego wyboru, 
  • uzupełnianie luk, 
  • zadania otwarte.

2. Szkoły podstawowe zgłaszają maksymalnie po 1 uczestniku w każdej kategorii wiekowej.
3. Zakres materiału określa podstawa programowa dla języków obcych nowożytnych dla II etapu edukacyjnego. Od 2015 roku zakres tematyczny wzbogacono o
słownictwo związane z ekologią i ochroną środowiska (dostosowane odpowiednio do każdego poziomu).
4. W skład komisji sprawdzającej wchodzą nauczyciele, którzy przed konkursem zgłoszą swoją kandydaturę.
5. Pierwszych sześciu uczniów w każdej kategorii wiekowej zostaje laureatami konkursu powiatowego. Po zebraniu wszystkich wyników z regionów spośród biorących udział w naszym konkursie wyłaniani są laureaci Międzyregionalnego Konkursu Języka Angielskiego.
6. Wyniki konkursu zamieszczane są na stronie internetowej organizatora www.pkjawodzislaw.blogspot.com w dniu przeprowadzenia konkursu w godzinach wieczornych.
7. Uroczystość wręczenia nagród odbywa się naprzemiennie w Szkole Podstawowej im. Karola Miarki w Olzie i Szkole Podstawowej nr 1 w Pszowie na przełomie kwietnia i maja. Zawiadomienie o terminie uroczystości jest z wyprzedzeniem zamieszczone na naszej stronie internetowej.
8. Termin konkursu – konkurs odbywa się w Wielką Środę, w ostatnim dniu zajęć przed przerwą wiosenną o godzinie 9:00 w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia
Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim (28 marca 2018).
9. Pisemne zgłoszenia na kartach uczestnictwa należy nadesłać do dnia 1 marca 2018 na adres: sobala.aleksandra@gmail.com lub przez formularz zgłoszeniowy na stronie www.pkjawodzislaw.blogspot.com